USA ha OBAMA mood ni somatteorimasu.
TV de senkyo no yousu wo miteimasita.

iroiro na hito ni hanasi wo kikuto,

"OBAMA ha NEW HERO ni nattekureru" to hanasuhitoga ookatta.

OBAMA ha kitai no hosi dane!!nantonaku, "KOUDA SHIN" ni miemasennka?? OBAMA.....